Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Tartu Ülikool, Eesti

Tere tulemast Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi ja arvutiteaduse instituudi ühise magistriõppekava “Matemaatika- ja informaatikaõpetaja” kodulehele! Õppekaval omandatakse põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ning informaatika õpetamiseks vajalikud üld- ja ainedidaktilised ning erialased pädevused. Õppekava läbinu omandab matemaatika- ja informaatikaõpetaja eriala.

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Lisaks peab olema läbitud vähemalt 60 EAP ulatuses matemaatika- ja/või informaatikaalaseid eeldusaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon. Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:
– Tartu Ülikool: informaatika, matemaatika, matemaatiline statistika, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis (matemaatika suund).
– Tallinna Ülikool: matemaatika.

“Matemaatika- ja informaatikaõpetaja” on 120 EAP mahuga kaheaastane õppekava. Auditoorne õpe toimub sessioonõppe vormis alates septembri algusest peamiselt reedeti ja laupäeviti. Suur osakaal on iseseisval õppel. Pärast lõpetamist on võimalik tööle asuda matemaatika- ja informaatikaõpetajana. Õppekava lõpetanud saavad alates 2016. aastast õpetaja 7. kutsetaseme. Vilistlased on oodatud erinevates gümnaasiumides, põhikoolides, samuti ka ametikoolides ja erinevates kõrgkoolides.

Tartu Ülikooli õppeosakond
Telefon: +372 737 5625
sisseastumine@ut.ee
Programmijuht: Kristel Mikkor
Narva mnt 18 - 4057
5669 1395
kristel.mikkor@ut.ee