Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Tartu Ülikool, Eesti

Tere tulemast Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi ja arvutiteaduse instituudi ühise magistriõppekava “Matemaatika- ja informaatikaõpetaja” kodulehele! Õppekaval omandatakse põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ning informaatika õpetamiseks vajalikud üld- ja ainedidaktilised ning erialased pädevused. Õppekava on võimalik läbida nii matemaatikaõpetaja kui ka matemaatika- ja informaatikaõpetaja erialal.

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Lisaks peab olema läbitud vähemalt 60 EAP ulatuses matemaatika- ja informaatikaalaseid eeldusaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon.Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:
– Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika, haridusteadus (reaalained), loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis.
– Tallinna Ülikool: matemaatika.

“Matemaatika- ja informaatikaõpetaja” on 120 EAP mahuga kaheaastane õppekava. Auditoorne õpe toimub sessioonõppe vormis alates septembri algusest peamiselt reedeti ja laupäeviti. Suur osakaal on iseseisval õppel. Pärast lõpetamist on võimalik tööle asuda matemaatika või matemaatika- ja informaatikaõpetajana. Õppekava lõpetanud saavad alates 2016. aastast õpetaja 7. kutsetaseme. Vilistlased on oodatud erinevates gümnaasiumides, põhikoolides, samuti ka ametikoolides ja erinevates kõrgkoolides.

Tartu Ülikooli õppeosakond
Telefon: +372 737 5625
sisseastumine@ut.ee
Programmijuht: Kristel Mikkor
Liivi 2-603
737 5508
kristel.mikkor@ut.ee