Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Tartu Ülikool, Eesti

Tere tulemast Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi ja arvutiteaduse instituudi ühise magistriõppekava “Matemaatika- ja informaatikaõpetaja” kodulehele!

Õppekaval omandatakse põhikoolis ja gümnaasiumis matemaatika ning informaatika õpetamiseks vajalikud üld- ja ainedidaktilised ning erialased pädevused.

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad matemaatikas või sellega võrreldav matemaatilist baasharidust sisaldav taust. Vastuvõtul aktsepteeritakse ka Tartu Ülikooli põhikooli mitme aine õpetaja (reaalained), loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis ja Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuse kraade. Lisaks peab olema läbitud vähemalt 60 EAP ulatuses matemaatika- ja informaatikaalaseid eeldusaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon.

“Matemaatika- ja informaatikaõpetaja” on 120 EAP nominaalmahuga paindlik kaheaastane õppekava. Auditoorne õpe toimub sessioonõppe vormis alates septembri algusest igal nädalal reedeti ja laupäeviti. Suur osakaal on e-õppel, mis võimaldab läbida õpingud mugavalt töö või muude õpingute kõrvalt. Pärast lõpetamist on võimalik tööle asuda matemaatika- ja informaatikaõpetajana. Õppekava lõpetanud saavad alates 2016. aastast õpetaja 7. kutsetaseme. Vilistlased on oodatud erinevates gümnaasiumides, põhikoolides, samuti ka ametikoolides ja erinevates kõrgkoolides.