Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Tartu Ülikool, Eesti

Õppimine

Õppekava ja selle läbimise tingimustega on võimalik lähemalt tutvuda õppeinfosüsteemis.

Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb kaheksast moodulist:

1) Õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodul (24 EAP)
2) Aine- ja valdkonnadidaktika moodul (9-15 EAP)
3) Koolimatemaatika ja -informaatika moodul (12-21 EAP)
4) Matemaatika- ja informaatikaõpetaja suunamoodul (3-18 EAP);
5) Pedagoogilise praktika moodul (24 EAP)
6) Õpirände moodul (0-15 EAP)
7) Vabaainete moodul (0-3 EAP)
8) Magistritöö (15 EAP).

Näidisõppekava matemaatika- ja informaatikaõpetaja 21_22

Näidisõppekava matemaatika- ja informaatikaõpetaja 22_23

Õppekava läbimisel saadav kraad on haridusteaduse magister.
Õppetöö on organiseeritud sessioonõppe vormis ning toimub põhiliselt reedeti ja laupäeviti.

Põhikooli informaatikaõpetaja kõrvaleriala ja põhikooli matemaatikaõpetaja kõrvaleriala näidisõppekava (selle kõrvaleriala saavad näiteks valida gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval õppivad tudengid).

Kõrvaleriala näidisõppekava

Alates 2013. aastast saab eestikeelsetel õppekavadel õppima asuda reeglina tasuta. Õpingute eest tasumine hakkab sõltuma sellest, millise koormusega õpitakse ning kas varem on õpitud kõrgkoolis. Kui üliõpilane on õppinud samas kõrgharidusastmes tasuta (riigieelarvelisel) õppekohal (antud juhul siis magistriõppes) kauem kui õppekava pool nominaalkestust või õpingud lõpetanud ning tema immatrikuleerimisest on möödas vähem kui kolm (integreeritud õppes kaks) nominaalkestust, tuleb õpingute eest tasuda. Täiendav info õppekulude kohta UT välisveebist.