Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Tartu Ülikool, Eesti

Õppimine

Õppekava ja selle läbimise tingimustega on võimalik lähemalt tutvuda õppeinfosüsteemis.

Õppekava maht on 120 EAP ning see koosneb kaheksast moodulist:

1) Õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodul (24 EAP)
2) Aine- ja valdkonnadidaktika moodul (9-15 EAP)
3) Koolimatemaatika ja -informaatika moodul (12-21 EAP)
4) matemaatika- ja informaatikaõpetaja suunamoodul (3-18 EAP);
5) Pedagoogilise praktika moodul (24 EAP)
6) Õpirände moodul (0-15 EAP)
7) Vabaainete moodul (0-3 EAP)
8) Magistritöö (15 EAP).

Õppekava läbimisel saadav kraad on haridusteaduse magister.
Õppetöö on organiseeritud sessioonõppe vormis ning toimub põhiliselt reedeti ja laupäeviti.

Alates 2013. aastast saab eestikeelsetel õppekavadel õppima asuda reeglina tasuta. Õpingute eest tasumine hakkab sõltuma sellest, millise koormusega õpitakse ning kas varem on õpitud kõrgkoolis. Kui üliõpilane on õppinud samas kõrgharidusastmes tasuta (riigieelarvelisel) õppekohal (antud juhul siis magistriõppes) kauem kui õppekava pool nominaalkestust või õpingud lõpetanud ning tema immatrikuleerimisest on möödas vähem kui kolm (integreeritud õppes kaks) nominaalkestust, tuleb õpingute eest tasuda. Täiendav info õppekulude kohta UT välisveebist.

Tartu Ülikooli õppeosakond
Telefon: +372 737 5625
sisseastumine@ut.ee
Programmijuht: Kristel Mikkor
Narva mnt 18 - 4057
5669 1395
kristel.mikkor@ut.ee