Matemaatika- ja informaatikaõpetaja

Tartu Ülikool, Eesti

Sisseastumine

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Lisaks peab olema läbitud vähemalt 60 EAP ulatuses matemaatika- ja/või informaatikaalaseid eeldusaineid. Ainete sobivuse üle otsustab vastav komisjon.

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:

– Tartu Ülikool: informaatika, matemaatika, matemaatiline statistika, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis (matemaatika suund).
– Tallinna Ülikool: matemaatika.

Vastuvõtu punktisumma kujuneb 100% erialakatsest. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.

Dokumente saab esitada läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS 01. veebruar – 30. juuni 2021.

Sisseastumise kohta saab täiendavat infot Tartu Ülikooli õppeosakonnast telefonil 737 5625 või sisseastumine@ut.ee ning õppekava programmijuhilt Indrek Zolk, indrek.zolk@ut.ee.